Fra staldbygningens åbne sider dyrenes lyde og raslen med lænker
Som en mumlen fra en fjern civilisation

<< 2/5 >>
(forside)