Blottet betonfundament
Undervisningspavillonen jævnet med jorden

1/5 >>
(forside kbh)