Udspændt mellem elm, japansk pileurt og hyld
Trådene synger
Der kommer et tog

<< 2/14 >>
(forside kbh)