Jeg henslængt i græsset på katederet med et strå i munden
På de bagerste rækker de første koglesætninger
En del to-toppede

<< 2/6 >>
(forside thy)