Tilbage er: billedet af den milde krig
Stubbe, hvor der skulle sidde gamle gubber på en samtales afstand

<< 2/8 >>
(forside thy)